1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Tasepalvelu Oy
Savilankatu 13, 26100 Rauma
044 051 5576, toimisto@tasepalvelu.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin asiakkaalla on oikeus kieltää tämä, ottamalla yhteyttä Tilitoimisto Tasepalvelu Oy:seen.  

4. Rekisterin tietosisältö

Tilitoimisto Tasepalvelu Oy:n pitämässä asiakasrekisterissä on mainittuna ensisijaisesti yrityksen tiedot,  asiakasrekisteristä löytyy myös yrityksen yhteyshenkilön tietoja, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja tilitoimiston laatiman sopimuksen perusteella, jonka vuoksi tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai viranomaisilta. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaali aineisto: Tilitoimisto Tasepalvelu Oy säilyttää henkilö/yritystietoja lain määräämän ajan ja sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti, eikä henkilötietoja vanhoista asiakkaista jää mihinkään. Asiakkuussopimus säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa, jonka jälkeen se tuhotaan määräajan kuluttua. Asiakkuussopimukset säilytetään lukitussa tilassa.  

Tilitoimisto luovuttaa kirjanpito- ja palkka-aineistot asiakkaalle käytettyään niitä liiketoimintaansa. Tämän jälkeen asiakkaalla, rekisterinpitäjällä, on velvollisuus säilyttää aineistot lain määrämän ajan. Tositteet 6 vuotta, tilinpäätökset, päiväkirjat, pääkirjat ja tasekirjat 10 vuotta.   

Sähköinen aineisto: Tilitoimisto Tasepalvelu Oy:n käyttämä kirjanpito-ohjelma huolehtii sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Tilitoimisto Tasepalvelu Oy:n palvelimelle tallennettujen tiedostojen suojaus on hoidettu salasanoin ja palomuurein. Asiakassopimukset on paperisena toimistossa sekä skannattuna erilliselle muistitikulle, joka on tilitoimiston asiakasrekisteriä ylläpitävän tahon hallussa.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa